ÚvodO nás

Spoločnosť TREOS s.r.o. sídli v Liptovskom Mikuláši, Matúškova 19 v časti mesta Liptovská Ondrašová (IČO: 36 398 667, IČ DPH: SK2020127483, spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel Sro, vložka 12892/L). Spoločnosť vznikla v roku 1994 ako stavebno-obchodná spoločnosť, v roku 2001 prešla transformáciou a zaoberá sa prevažne stavebnou činnosťou.

Filozofiou spoločnosti je komplexná dodávka stavby na kľúč od založenia stavby po predkolaudačné konanie umožňujúce pohodlné užívanie stavby.

Činnosť spoločnosti prezentuje široká škála stavieb realizovaných v oblasti občianskej výstavby (Polyfunkčný objekt Centrum Liptovský Mikuláš, Ľudová banka Ružomberok, Polyfunkčný dom Vitalit Liptovský Mikuláš, Penzión Villa Betula Liptovská Sielnica, Penzión Adam Demänová, Penzión Zelený dom Demänová, Penzión Ajda Liptovská Ondrašová, Stomatologické centrum Roy-Dent), bytovej výstavby (Bytový dom Dúbrava, 2 x 6 bj Liptovský Trnovec, rodinné domy v oblasti Liptovského Mikuláša), budov pre výrobu a služby (Autosalón Hyundai Ružomberok, Autosalón a autoservis Peugeot Ružomberok, Autosalón Citroen Liptovský Mikuláš, Rekonštrukcia sociálnej budovy Swedwood Liptovský Mikuláš) a v posledných rokoch sa spoločnosť špecializuje na výstavbu lyžiarskych vlekov a lanoviek (Tatranská Lomnica, Martinské Hole, Jasná Nízke Tatry, Vyšná Boca, Banská Štiavnica, Vrátna).

Spoločnosť vlastní dostatočné materiálne a technické vybavenie, dobré majetkové a finančné zabezpečenie, kvalitný profesijne zdatný tím pracovníkov a bohaté skúsenosti. Spoločnosť zamestnáva kvalifikovaných technicko-hospodárskych pracovníkov a robotníkov stavebných a strojných profesií, ktorí majú na požadované činnosti potrebnú kvalifikáciu.

© 2009 webdesign